18. 1. 2017

sv. Václav - text & pantomima

Zpracovala jsem text o Svatém Václavovi. Předlouhou mi bylo video na youtube.com, kniha 234 českých osobností, kniha Léto a podzim (Šottnerová, Tláskalová). Doufám, že se takhle zpracovaný text bude dětem líbit.

Dnes vám povím o Svatém Václavovi, patronovi české země. Nikdo svatější v Čechách dosud nežil.
Václav se narodil knížeti Vratislavovi I. a jeho ženě Drahomíře. Jeho babička se jmenovala Ludmila. Ta ho vychovávala a byla jeho opatrovnicí po otcově smrti.

Díky babičce Ludmile se dal i na křesťanskou víru, která v té době u nás už definitivně zakotvila. Svatý Václav byl kníže velmi vzdělaný, četl a psal latinsky a to v té době uměl málokdo. Pěstoval víno, vykupoval otroky a celkově konal samé dobroty. Opravdový světec.


Jeho bratr Boleslav nesouhlasil s jeho politikou dobrých vztahů s Německem, pro Václava bylo hlavní zachovat mír. Boleslav si říkal: "Proč já? Proč zrovna já, musím mít bratra světce? Já bych těm Němčourům ukázal!" Václav si myslel, že jeho bratr má zlaté srce a je jen trochu prudký. Oba bratry rozděloval názor na zahraniční politiku a mezi bratry vznikl konflikt. Ale i tak Boleslav pozval svého bratra Václava na svěcení kostela v Boleslavi a ten jeho pozvání přijal. Svěcení kostela se konalo 28. září 935 (929 - nejasné). Když si v ten den ráno Václav vyšel na ranní mši, po cestě jej překvapil Boleslav se svými bojovníky. V krátké potyčce Václav podlehl přesile a jeho mrtvé tělo zůstalo ležet před vchodem do kostela. Do celého spiknutí byl snad zapojen i zdejší kněz, který Václavovi znemožnil vstup do kostela.

"Ahoj babi, tak už jsem taky tady." Řekl Václav v nebi Ludmile, "Vítej hochu, tak tebe sem poslal bratr? Mě zase snacha (od jejího syna manželka)." "Jojo, rodina, to je základ, ale podívej babi dolů na to divadlo!"

Dole na zemi se bojovalo o 106. Václav si jen povzdychl: "Jsem zvědavý, čeho se ještě dočkáme, bude to chtít svatou trpělivost."

Tři roky po jeho smrti byly jeho ostatky převezeny do Prahy do Václavem založeného Chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde jsou ve Svatováclavské kapli uloženy dodnes.
Václav byl statečný voják, který se nezalekl ani mocnějšího protivníka. Prostý lid ho ctil. Začaly se šířit příběhy o zázracích v souvislosti s jeho osobou, zejména legendy o tom, jak pomáhal Čechům v bitvách. Protože byl křesťanem, byl to dobrý důvod pro kněží, aby podporovali jeho uctívání a vyhlásili ho za mučedníka, tedy svatým. Stal se patronem celé země české, ale také vinařů a sládků.

Zvyklosti a tradice:
  • Legendy praví, že v bájné hoře Blaník je ukryto vojsko se svatým Václavem včele a až bude české zemi nejhůře, toto vojsko přijde na pomoc.
  • V okolí se stalo tradicí konat Svatováclavské slavnosti, při nichž kráčí průvod doprovázený hudbou, tancem, šermíři a ukázkami starých řemesel.
  • V tento slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě, posvícení a lidové tradice.
  • K dlouholetým tradicím patří také shromáždění Čechů pod sochou sv. Václava v Praze.
  • Po svátku sv. Václava nastával čas, kdy se platila poddanská daň z půdy majiteli panství - vejce, obilí, mák nebo drůbež.

K textu jsem vyrobila kartičky na pantomimu, kterou si s dětmi můžete zahrát po čtení na koberci. Kartičky položím otočené na nejbližší lavici, jeden předvádí a střídá ho ten, kdo uhodne.


Pantomima ke stažení TADY (zdroj: google obrázky)
Text ke stažení TADY (heslo: václav)


Básnička:

Znám jedno království
zemi překrásnou,
ve starých kronikách zapsanou.

Žili tam Slované, byli slavní - né že ne
neznat je, by bylo ostudou.

Tam kníže Vratislav syna kdysi měl,
byl jim náš patron Václav sám.
Bratra měl posléze, a začaly jeho nesnáze
a krutý osud byl tak podepsán.

Václav byl rozvážný,
chytrý, zbožný král.
Všechen lid ho tak miloval,
až bratr Boleslav ze závisti, zloby snad
vraždu krutou tehdy zosnoval.

Dnes slavné jméno tu
každý dobře zná.
Staletí v kronikách přežívá.
Až bude nejhůře, Svatý Václav pomůže,
tak stojí psáno v kronikách.

Zdroj: www. dandanel.blog.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat